Fedde Schurer

De locatie Fedde Schurer is de bovenbouwlocatie voor havo en vwo. Je komt hier vanuit de onderbouw of na je theoretische leerweg-diploma van het vmbo. Vanaf schooljaar 2012-2013 vind je óók de onderbouw van het gymnasium op de locatie Fedde Schurer.

Met ongeveer 1000 leerlingen is Fedde Schurer onze grootste locatie. Om ervoor te zorgen dat jij je hier toch thuis voelt, is de school in zes ‘deelscholen’ opgedeeld. In je eigen deelschool heb je de meeste lessen en hier zijn ook de kluisjes en de garderobe. Er is één gezellige kantine waar je de andere leerlingen kunt ontmoeten. De locatie Fedde Schurer heeft prima faciliteiten voor sport en cultuur. Veel leerlingen zijn bijvoorbeeld actief in de Leerlingenraad, de feestcommissie, de bigband, het schooltheater of de schoolkrant. Er is ook een Ouderraad, waarin ouders meedenken over onderwijskundige zaken op de locatie. De Ouderraad is bereikbaar via e-mail: OuderraadFS@sevenwolden.nl.

De locatie Fedde Schurer is een Universumschool. Dit betekent dat Fedde Schurer zich als bètaschool profileert en extra aandacht besteedt aan de aard en het niveau van de exacte vakken, zoals natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde.
Met ingang van schooljaar 2011-2012 is locatie Fedde Schurer Bèta Excellent voorhoedeschool.