Diverse vacatures

Publicatiedatum: 29 juni 2017

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zoeken wij voor 1 AVO (locaties Buitenbaan en Fedde Schurer)

Locatie Buitenbaan:

  • docent Engels                    2egraads       ca 0,7800  fte 21 lessen ziektevervanging


Locatie Fedde Schurer:

  • docent Engels                  1een 2egraads  ca. 1,12 fte 13 lessen ziektevervanging (15 lessen vervanging zwangerschapsverlof tot kerstvakantie)
  • docent Nederlands         1egraads       0,8000 fte 20 lessen ziektevervanging

 

Het betreft tijdelijke aanstellingen in verband met vervanging, uiterlijk tot het einde van het schooljaar.

Nadere informatie over de functies kan worden ingewonnen bij mevrouw A.E.M. van Baar, locatiedirecteur, bereikbaar via telefoonnr. 0513-657385.

Belangstellenden wordt verzocht zo spoedig mogelijk een reactie via email te sturen naar mobiliteitscentrum Pompeblêd info@pompebled.nl


Acquisitie wordt niet op prijs gesteld