Engels en Frans

Publicatiedatum:  18 oktober 2017

Met ingang van 30 oktober 2017 zijn we voor 1AVO (locatie Buitenbaan) op zoek naar een:

  • docent Engels                   2egraads       ca 0,33  fte
    9 lessen ziektevervanging
  • docent Frans                   2egraads        ca. 0,63 fte
    21 lessen ziektevervanging, minder lessen is bespreekbaar


Het betreft tijdelijke aanstellingen in verband met vervanging, uiterlijk tot het einde van het schooljaar.

Nadere informatie over de functies kan worden ingewonnen bij mevrouw A.E.M. van Baar, locatiedirecteur, bereikbaar via telefoonnummer 0513 - 657 385.

Belangstellenden wordt verzocht zo spoedig mogelijk een reactie via e-mail te sturen naar mobiliteitscentrum Pompeblêd info@pompebled.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld