Gedrags- wetenschappers

Publicatiedatum: 8 juni 2017

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 hebben wij vacatures voor

  • 2 gedragswetenschappers     0,6 fte per vacature


Van belang is dat we op zoek zijn naar een combinatie van een orthopedagoog generalist en een  GGZ/schoolpsycholoog

Het betreft tijdelijke reguliere aanstellingen voor hele schooljaar met uitzicht op een vast dienstverband.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgaande functiebeschrijving.

De functie wordt voorlopig gewaardeerd naar schaal 11.

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij mevrouw R. Popping, voorzitter College van Bestuur, bereikbaar via telefoonnr. 0513-657385.

Belangstellenden wordt verzocht uiterlijk 19 juni a.s. om 12.00 uureen reactie via email te sturen naar mobiliteitscentrum Pompeblêd info@pompebled.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld