VMBO theoretisch

De theoretische leerweg, ook wel TL genoemd, is bedoeld voor vmbo-leerlingen die weinig moeite hebben met theoretisch leren.

Met een TL-diploma kun je doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 3/4 of naar havo 4. Op het Kingcollege staan binnen de theoretische leerweg bij veel onderwijsactiviteiten de volgende vragen centraal: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Nieuw: MTL/HTL
Je kiest aan het einde van jaar drie allemaal voor:

  •  de route naar het mbo, de MTL, óf
  •  voor de weg naar de havo, de HTL.


In de MTL zijn er oriëntaties op de beroepsgerichte mbo-programma’s.
In de HTL werken we met praktische profieloriëntatie, gericht op de profielen in de havo. Bij de overstap van vmbo-TL naar de havo moet je immers een profiel kiezen.

Beide TL-routes leiden uiteindelijk naar een volwaardig TL-diploma.

RTTI
Een andere belangrijke, nieuwe ontwikkeling in de MTL/HTL is dat we tijdens de lessen aandacht besteden aan de verschillende leerstijlen die je allemaal van nature meebrengt. Als je je eigen stijl van leren goed kent, dan kom je tot betere resultaten. De resultaten én informatie over je leerstijlen leggen we vast in een nieuw systeem: RTTI. Aan de scores in het systeem kun je heel goed zien waar je in de leerstof goede resultaten haalt en waar je minder goed in bent. Ook kun je zien of je je verdere oriëntatie zou moeten richten op het mbo of op de havo. Leerlingen en ouders die samen met ons in dit nieuwe systeem werken, zijn er heel tevreden over.

Wat kan ik hierna?
  • Verder studeren op het mbo
  • Verder studeren op de havo