Sport- lifestyle

OSG Sevenwolden is al vele jaren een Topsport Talentschool en biedt zowel onderwijs voor leerlingen die affiniteit hebben met sport als voor talentvolle (top)sporters. Daarnaast hebben wij een vernieuwd onderwijsprogramma ontwikkeld genaamd ‘SportLifeStyle’. De SportLifeStyle-stroom op de locatie Buitenbaan biedt deze sportieve leerlingen een uitdagend onderwijs- en sportprogramma.

Wat hebben we te bieden?
Door een zorgvuldig gekozen opzet van lesdagen creëren we ruimte voor sportieve leerlingen om sport te combineren met onderwijs en zo op beide gebieden het beste uit zichzelf te kunnen halen. Onderstaand doel staat in ons programma centraal:
‘We willen leerlingen zelfstandigheid bij brengen, hen leren regie te nemen over hun eigen leerproces en bewust leren keuzes te maken.’

Wat kun je verwachten?
Voor SportLifeStyle is een aanvullend onderwijsprogramma ontwikkeld. Dit programma bestaat uit twee blokken die geen invloed hebben op de reguliere lessentabel:
1. Sportbreed
Hier wordt kennisgemaakt met sporten die in de reguliere lessen Lichamelijke Opvoeding niet of weinig aan bod komen (atletiek, turnen, inline skaten, klimmen, schaatsen, judo, handbal, enz.).
2. SportLifeStyle-lessen:
Er komen verschillende competenties aan de orde die in het algemeen en zeker ook in de sport belangrijk zijn bijvoorbeeld samenwerken, leidinggeven, communicatie, organiseren, analyseren.
Daarnaast worden gebieden als fysieke vorming, mentale begeleiding, voeding, doping, blessures in deze lessen behandeld.

De reguliere lessentabel van de onderbouw is richtinggevend voor de tabel van SportLifeStyle. Het aanleren van kennis en vaardigheden staat centraal. We werken met mixed learning, d.w.z. dat er gewerkt wordt met boeken en digitaal materiaal.
Het leren leren krijgt extra aandacht middels o.a. het ‘begeleid’ werken met weektaken.

Alle programmaonderdelen hebben een doorgaande leerlijn naar de daaropvolgende leerjaren binnen SportLifeStyle (mavo-T) of naar het Tweede Fase-onderwijs (havo/vwo).

Begeleiding
Iedere leerling heeft een persoonlijke coach waarmee gezamenlijk de studievoortgang en zijn persoonlijke ontwikkeling besproken wordt. Voor vakspecifieke hulp zijn keuzeuren geprogrammeerd. Er zijn bovendien coachingsuren opgenomen in het rooster. De persoonlijke ontwikkeling wordt gepresenteerd in een gesprek tussen leerling, ouder en coach.

Er is voor LOOT-leerlingen of talenten geselecteerd voor een Instroom Talentcentrum (ITC) of Regionaal Talentcentrum (RTC) een LOOT-begeleider, die zo nodig met de leerling in gesprek gaat om sport en school optimaal te kunnen combineren.

SportLifeStyle iets voor jou?
Ben je sportief, geef je dan op voor de toelatingstest. Ben je een LOOT-/RTC-/ITC leerling dan word je automatisch geplaatst binnen de SportLifestyle-stroom.

Meer informatie
Wil je mee doen aan de toelatingstest, lever dan vóór 4 februari a.s. het aanmeldingsformulier om je op te geven voor de toelatingsmiddagen op 14 of 21 februari 2018. Je krijgt dan bericht wanneer we jou verwachten. Vergeet niet om op deze dag je gezondheidsverklaring mee te nemen en in te leveren. 

Meer informatie is te lezen in de uitgebreide informatiefolder SLS