Onderwijs en Arbeidsmarkt

Publicatiedatum: 2 februari 2015

Een leven lang leren in Heerenveen
Het Heerenveense bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente trekken graag samen op om jongeren en werknemers praktijkgericht aan het (bij) leren te houden. Ruim twintig vertegenwoordigers van deze drie partners ontmoetten elkaar donderdag 29 januari bij Portena Logistiek. Hier werd de inmiddels derde bijeenkomst gehouden van het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Heerenveen.

'Een leven lang leren is een samenspel', zei Clara Boel als vertegenwoordiger van een groep HR-managers van Heerenveense bedrijven. 'We moeten samenwerken om in het onderwijs leerlingen vaardigheden aan te leren die hen als medewerkers van de toekomst duurzaam inzetbaar maken.' De baan voor het leven is verdwenen en op scholen worden leerlingen klaargestoomd voor banen die soms nu nog niet bestaan. En bij de bedrijven werken mensen in een veranderende wereld die de inzet van andere competenties en vaardigheden van hen vraagt.

In het mbo bij het Friesland College is er al veel aandacht voor de beroepspraktijk en het belang van goede loopbaanoriëntatie is ook doorgedrongen in het voortgezet en zelfs het primair onderwijs. Als jongeren bewust en goed voorbereid kiezen, leidt dit tot minder switchen tussen vervolgopleidingen en daalt het aantal jongeren dat voortijdig met de opleiding stopt. Jiske Sloot van de gemeente Heerenveen: 'Je wilt allemaal dat jongeren een goede plek op de arbeidsmarkt krijgen en voorkomen dat ze bij de gemeente moeten aankloppen voor een uitkering.'

Een deel van de loopbaanoriëntatie kan op school, maar nog belangrijker is het opdoen van werkelijke ervaringen in de buitenwereld. De jongeren worden ook beter ondersteund bij het maken van hun keuze. Om het deel op school realistischer te maken, ontwikkelen de vmbo’s in Heerenveen (OSG Sevenwolden, Bornego College en Nordwin College) gezamenlijk nieuwe keuzeprogramma’s in samenwerking met Heerenveense bedrijven. Zo sluiten onderwijs en de (nieuwe) praktijk steeds beter op elkaar aan. Platformvoorzitter wethouder Coby van der Laan is enthousiast: 'Zo kun je beelden bij de jongeren opwekken over hoe leuk het werk is.'

foto platform bij Portena 29-1-15