Basketball talentgroep

Dyna '75 en Sevenwolden zoeken basketballtalent

Publicatiedatum: 21 maart 

Basketballvereniging Dyna’75 en OSG Sevenwolden hebben besloten om te gaan samenwerken. Samen willen zij een basketballtalentgroep opzetten die ambitieuze kinderen in staat stelt om (overdag) meer te trainen en het basketball te combineren met school.

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 zal er overdag twee keer per week in de ochtend getraind gaan worden tijdens de schooltijden op OSG Sevenwolden. Er wordt nog gekeken naar een derde keer in de middag. Deze trainingen zijn aanvullend op de trainingen bij de eigen vereniging.

Geïnteresseerde jongens en meisjes kunnen informatie inwinnen tijdens de talententraining, waarna aansluitend ook een informatieavond wordt georganiseerd. De talenttraining wordt op maandag 31 maart gehouden van 18.00 tot 19.00 uur op OSG Sevenwolden (locatie Fedde Schurer) aan de Schans 100 in Heerenveen. De informatieavond begint meteen daarna.

Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen de plannen worden toegelicht en wordt informatie gegeven over de school, de sporttalentklas en de sport-lifestyle-klas. Deze sport-lifestyle klassen zijn in principe voor 1e klas havo en 1e klas vwo, maar Dyna '75 en OSG Sevenwolden willen talenten van alle schoolniveaus die meer willen trainen, de kans geven om deel te nemen aan de basketballtalentgroep. Hiervoor zal in sommige gevallen maatwerk verleend moeten worden. Daarom is het noodzakelijk dat zo snel mogelijk duidelijk wordt hoeveel ambitieuze kinderen deze stap willen maken.

Kijk voor meer informatie over de Topsport Talentschool-status van OSG Sevenwolden op onze site.

Voor meer informatie over Dyna’75 kun je terecht op de clubsite of contact opnemen met Jan van der Werf (06 526 406 11) Zijn e-mailadres is tc@dyna75.nl. Daar kun je ook je mail naartoe sturen om je aan te melden voor de talententraining en de informatieavond. Vermeld daarbij je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd en je club.