VWO

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bestaat uit het atheneum en het gymnasium en duurt 6 jaar. Een afgeronde vwo-opleiding geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo) of de universiteit.

Op het vwo bestaat de onderbouw uit de klassen 1 t/m 3. Hier heeft iedereen dezelfde vakken. Voor het gymnasium komen er nog twee specifieke vakken bij: Latijn en Grieks.

Na de onderbouw volgt de bovenbouw. Deze duurt ook 3 jaar. In de bovenbouw kies je een profiel. Een profiel is een samenhangend vakkenpakket. Er zijn vier verschillende profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek.
     

Bij de eerste twee profielen ligt de nadruk meer op talen, geschiedenis en economie, bij de laatste twee meer op wiskunde en natuurwetenschappen. Los van het profiel zijn er nog een aantal vakken die voor iedere vwo leerling verplicht zijn, zoals Nederlands, Engels en Lichamelijke opvoeding. Op het vwo wordt verwacht dat je zelfstandig kunt werken. Het tempo in de klas is hoog.