Label Fryslân

Publicatiedatum: 3 juli 2017

Op vrijdag 23 juni heeft onze locatie het verkeersveiligheidslabel Fryslân ontvangen uit handen van de provincie. De prijs bestaat uit een wandbord en een geldbedrag, welke besteed mag worden aan verkeersveiligheid.

De locatie biedt in alle leerjaren een verkeerseducatieprogramma aan. Hierbij valt te denken aan een verkeersmarkt, verkeerslessen en voorlichtingen op het gebied van de verkeersveiligheid. Omdat veel leerlingen uit de omliggende dorpen van Grou naar school fietsen,
besteden de coaches in het eerste leerjaar bijvoorbeeld aandacht aan de fietsroutes naar school en hoe de leerlingen zich veilig kunnen gedragen bij drukke kruisingen en oversteekpunten.  

Op de eigen foto overhandigt dhr. Sipke van der Meulen hoofdambtenaar van ROF Fryslân, het wandbord aan locatiedirecteur dhr. Peter de Jong

Terug naar het nieuwsoverzicht

Veiligheidslabel