Verkeers- veiligheid

Met het project Verkeersveiligheidslabel Fryslân voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, wil het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland (ROF) verbetering en intensivering van verkeerseducatie en een verkeersveilige schoolomgeving bewerkstelligen.
De uitvoering is in handen van een projectgroep van het ROF waarin Veilig Verkeer Nederland (VVN), Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) en Provincie Fryslân zitting hebben.

Publicatiedatum: 22 juni 2017

Naast onze omringende basisscholen ‘De Twa Fisken’ en ‘Nijdjip’ ontvangen wij nu het Verkeersveiligheidslabel. In een tijdsbestek van een half jaar heeft de school er voor gezorgd dat aan genoeg criteria voor het Verkeersveiligheidslabel is voldaan.

Bij aanvang van het labeltraject hebben we een verkeerswerkgroep gevormd, bestaande uit ouders en leerkrachten, die met name veel aandacht besteedt aan een zo verkeersveilig mogelijke schoolomgeving en school-huisroutes. 
Met het schrijven van een verkeerseducatieplan en het aandacht besteden aan praktische verkeerseducatie hebben de werkgroep en de teamleden  er voor gezorgd dat verkeer en verkeersveiligheid een structurele plek krijgen binnen en buiten de school.
Met recht mag OSG Sevenwolden zich een verkeersveilige school noemen.

De uitreiking van het Veiligheidslabel vindt plaats op vrijdag 23 juni a.s. in het bijzijn van mevrouw Sietske Poepjes, Gedeputeerde van het college van Gedeputeerde Staten met in haar portefeuille o.a. infrastructuur en mobiliteit.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Overhandiging Verkeersveiligheidslabel

grou-akkrum