Fedde Schurer

De leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuzeadvies mavo (vmbo theoretisch), havo en vwo kunnen instromen op de locaties Buitenbaan en Fedde Schurer in Heerenveen.
De betere vwo-leerling kan al vanaf de eerste klas starten in het gymnasium op locatie Fedde Schurer.

De eerste fase van OSG Sevenwolden vertegenwoordigt de eerste drie leerjaren van de mavo, havo en vwo en het vierde leerjaar van de mavo.   

Met ruim 1000 leerlingen is Fedde Schurer onze grootste locatie. Om ervoor te zorgen dat jij je hier toch thuis voelt, is de school in zes ‘deelscholen’ opgedeeld. In je eigen deelschool heb je de meeste lessen en hier zijn ook de kluisjes en de garderobe. Er is één gezellige kantine waar je de andere leerlingen kunt ontmoeten. De locatie Fedde Schurer heeft prima faciliteiten voor sport en cultuur.
Instromers in havo-4 vanuit het vmbo of een andere school kunnen contact opnemen met het decanaat.

Veel leerlingen zijn bijvoorbeeld actief in de Leerlingenraad, de feestcommissie, de bigband, het schooltheater of de schoolkrant. Er is ook een Ouderraad, waarin ouders meedenken over onderwijskundige zaken op de locatie. De Ouderraad is bereikbaar via e-mail: OuderraadFS@sevenwolden.nl.