Voorlichting ouders gr. 8

Op woensdag 29 november wordt er een voorlichting gehouden voor ouders van leerlingen van groep 8.

Deze voorlichting voor de locaties Buitenbaan en Fedde Schurer  vindt plaats op de Buitenbaan (adres Buitenbaan nr. 5) in Heerenveen.
(Inloop vanaf 19.15 uur en het programma start om 19.30 uur)

 Op deze avond zullen de volgende voorlichtingen plaatsvinden waarbij u naar keuze kunt aanschuiven:

1. SportLifeStyle: - binnen de combinatie van onderwijs en sport leren talentvolle (sport)leerlingen sturing (regie) te geven aan hun eigen leerproces.
2. Het Jenaplan: - bestemd voor leerlingen die het accent willen leggen op creatief, samenwerkend en projectmatig leren.
3. Het AVO Plus: - bestemd voor leerlingen die met ambitie aan hun succes willen werken door het aanleren van vaardigheden en het vergroten van hun kennis.
4. Gymnasium: - bestemd voor vwo-leerlingen met een brede belangstelling voor de klassieke taal en cultuur.
5. RTC/ITC/LOOT: - OSG Sevenwolden biedt voor talentvolle (top)sportleerlingen mogelijkheden om sport en onderwijs in een goede balans te combineren.  

Naast deze twee voorlichtingsavonden voor ouders willen wij u nog op de hoogte brengen van een aantal andere data die voor u en/of uw zoon/dochter interessant zouden kunnen zijn.

  • Doe-middagen SportLifeStyle en AVO-Plus: 24 jan. en 30 jan. 2018 van 14.30 – 16.00 uur. Aanmelding graag via dit  aanmeldingsformulier
  • Workshopmiddag Jenaplan: 19 jan. 2018 van 16.00 – 18.00 uur voor leerlingen én ouders. Opgave bij Hans Haan (teamleider Jenaplan)
  • Openbare lessen Gymnasium: 29 nov., 13 dec., 10 jan. en  24 jan van 14.30 tot 16.00 uur. Opgave via de teamleider: a.vandermannen@sevenwolden.nl
  • Open Huis op de Buitenbaan: 7 februari 2018 van 15.30 – 20.30 uur
  • Open Avond Gymnasium op Fedde Schurer: 15 febr. 2018 van 19.00 – 21.00 uur

PS: Bezoekers van voorlichtingsavonden, het Open Huis of overige ouderavonden aan locatie Buitenbaan van OSG Sevenwolden geven wij het advies om gebruik te maken van de parkeergelegenheid van het ziekenhuis De Tjongerschans. Deze parkeergelegenheid is na 18:00 uur gratis en ligt op slechts vijf minuten loopafstand van de locatie.

Terug naar het nieuwsoverzicht

buitenbaan